หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (สพม.10 กลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 2)
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 .รายงานตัวที่แข่งขัน เวลา 08.00-08.30
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวห้องแข่งขัน เวลา 08.00-08.30
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00-08.30
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00-08.30
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00-08.30
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00-08.30
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00-08.30
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00-08.30
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เต็นท์ 1 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าสถานที่แข่งขัน เวลา 08.00-08.30
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00-08.30
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00-08.30
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เต็นท์ 2 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าสถานที่แข่งขัน เวลา 08.00-08.30
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เต็นท์ 2 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าสถานที่แข่งขัน เวลา 08.00-08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306
Line ID : krudoon ::: E-mail : sm10.pkn1@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]