หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (สพม.10 กลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 2)
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โดรมโรงจอดรถครู 17 พ.ย. 2559
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โดรมโรงจอดรถครู 17 พ.ย. 2559
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โดรมโรงจอดรถครู 17 พ.ย. 2559
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โดรมโรงจอดรถครู 17 พ.ย. 2559
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงอาหาร 17 พ.ย. 2559
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงอาหาร 17 พ.ย. 2559
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เต็นท์ข้างศูนย์การงาน 17 พ.ย. 2559
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เต็นท์ข้างศูนย์การงาน 17 พ.ย. 2559
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ลานลูกเสือบุญยิ่ง 17 พ.ย. 2559
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ลานลูกเสือบุญยิ่ง 17 พ.ย. 2559
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงอาหาร 17 พ.ย. 2559
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงอาหาร 17 พ.ย. 2559
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงอาหาร 17 พ.ย. 2559
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงอาหาร 17 พ.ย. 2559
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงอาหาร 17 พ.ย. 2559
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงอาหาร 17 พ.ย. 2559
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคารฝึกงาน 17 พ.ย. 2559
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคารฝึกงาน 17 พ.ย. 2559
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306
Line ID : krudoon ::: E-mail : sm10.pkn1@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]