หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (สพม.10 กลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 2)
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สนามฟุตบอล โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 17 พ.ย. 2559 09.00 -12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สนามฟุตบอล โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 17 พ.ย. 2559 09.00 -12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 4 ชั้น 2 ห้อง 426 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 4 ชั้น 2 ห้อง 426 17 พ.ย. 2559 09.00- 12.00 ราย 08.00-08.30
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 4 ชั้น 2 ห้อง 426 17 พ.ย. 2559 09.00 -12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.30 น.
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 4 ชั้น 4 ห้อง 442 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 4 ชั้น 4 ห้อง 444 17 พ.ย. 2559 09.00 -12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306
Line ID : krudoon ::: E-mail : sm10.pkn1@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]