หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคงคาราม 91 186 128
2 004 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 67 157 98
3 005 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 57 144 89
4 007 โรงเรียนดอนยางวิทยา 18 30 26
5 009 โรงเรียนท่ายางวิทยา 69 195 109
6 010 โรงเรียนบางจานวิทยา 20 35 24
7 011 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 6 11 10
8 012 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 81 242 123
9 013 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 40 104 59
10 016 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 48 112 67
11 017 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 124 325 198
12 020 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 36 62 47
13 022 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 52 95 64
14 023 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 54 122 70
15 027 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 24 55 32
16 028 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 41 80 58
17 029 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 28 50 38
18 030 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 57 144 95
19 031 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 36 74 49
20 032 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 39 50 43
21 002 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 70 127 90
22 006 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 7 13 9
23 014 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 90 224 139
24 001 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 50 96 64
25 008 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 45 89 62
26 019 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 24 39 30
27 015 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 23 50 37
28 018 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 24 49 36
29 021 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 16 32 20
30 026 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 23 43 29
31 033 โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 2 7 4
32 025 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 30 105 38
รวม 1392 3147 1985
5132

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน
Tel : 0876627755
Email : supornchai.ti@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]