หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 124 103 85.12% 9 7.44% 9 7.44% 0 0% 121
2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 90 63 72.41% 17 19.54% 5 5.75% 2 2.3% 87
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 67 46 70.77% 13 20% 5 7.69% 1 1.54% 65
4 โรงเรียนคงคาราม 91 43 50.59% 22 25.88% 13 15.29% 7 8.24% 85
5 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 81 40 53.33% 18 24% 10 13.33% 7 9.33% 75
6 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 70 33 50.77% 21 32.31% 8 12.31% 3 4.62% 65
7 โรงเรียนท่ายางวิทยา 69 28 41.18% 20 29.41% 11 16.18% 9 13.24% 68
8 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 57 28 50.91% 11 20% 11 20% 5 9.09% 55
9 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 57 25 43.86% 20 35.09% 11 19.3% 1 1.75% 57
10 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 50 21 42% 12 24% 9 18% 8 16% 50
11 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 54 17 34% 9 18% 19 38% 5 10% 50
12 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 40 16 42.11% 11 28.95% 5 13.16% 6 15.79% 38
13 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 52 15 31.25% 13 27.08% 12 25% 8 16.67% 48
14 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 48 13 31.71% 6 14.63% 13 31.71% 9 21.95% 41
15 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 41 12 33.33% 16 44.44% 6 16.67% 2 5.56% 36
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 36 12 36.36% 9 27.27% 10 30.3% 2 6.06% 33
17 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 45 12 30% 8 20% 15 37.5% 5 12.5% 40
18 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 36 9 27.27% 9 27.27% 12 36.36% 3 9.09% 33
19 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 39 8 25.81% 6 19.35% 11 35.48% 6 19.35% 31
20 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 23 8 36.36% 6 27.27% 8 36.36% 0 0% 22
21 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 24 7 30.43% 5 21.74% 9 39.13% 2 8.7% 23
22 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 24 7 43.75% 3 18.75% 5 31.25% 1 6.25% 16
23 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 28 6 24% 9 36% 8 32% 2 8% 25
24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 30 6 24% 9 36% 4 16% 6 24% 25
25 โรงเรียนบางจานวิทยา 20 6 30% 7 35% 6 30% 1 5% 20
26 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 24 5 22.73% 7 31.82% 5 22.73% 5 22.73% 22
27 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 23 5 26.32% 4 21.05% 6 31.58% 4 21.05% 19
28 โรงเรียนดอนยางวิทยา 18 5 29.41% 4 23.53% 5 29.41% 3 17.65% 17
29 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 16 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
30 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 7 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 7
31 โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
32 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 6 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน
Tel : 0876627755
Email : supornchai.ti@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]