หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 18 พ.ย. 2559 8.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 18 พ.ย. 2559 8.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 18 พ.ย. 2559 8.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 18 พ.ย. 2559 8.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 18 พ.ย. 2559 8.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 18 พ.ย. 2559 8.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา หอประชุม โรงเรียนท่ายางวิทยา 18 พ.ย. 2559 8.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา หอประชุม โรงเรียนท่ายางวิทยา 18 พ.ย. 2559 8.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 18 พ.ย. 2559 8.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 18 พ.ย. 2559 8.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 18 พ.ย. 2559 8.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 18 พ.ย. 2559 8.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โบสถ์วัดท่าคอย 18 พ.ย. 2559 8.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน
Tel : 0876627755
Email : supornchai.ti@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]