หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 18 พ.ย. 2559 09.00-14.00 คลิกโหลดข้อมูลการเตรียมตัว รูปห้องและสเปคเครื่อง
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 12 ชั้น 2 ห้อง 1226 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00 คลิกโหลดข้อมูลการเตรียมตัว รูปห้องและสเปคเครื่อง
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 12 ชั้น 2 ห้อง 1226 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00 คลิกโหลดข้อมูลการเตรียมตัว รูปห้องและสเปคเครื่อง
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 18 พ.ย. 2559 09.00-14.00 คลิกโหลดข้อมูลการเตรียมตัว รูปห้องและสเปคเครื่อง
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 18 พ.ย. 2559 09.00-14.00 คลิกโหลดข้อมูลการเตรียมตัว รูปห้องและสเปคเครื่อง
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 12 ชั้น 2 ห้อง 1226 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00 คลิกโหลดข้อมูลการเตรียมตัว รูปห้องและสเปคเครื่อง
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 12 ชั้น 3 ห้อง 1236 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00 คลิกโหลดข้อมูลการเตรียมตัว รูปห้องและสเปคเครื่อง
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 12 ชั้น 3 ห้อง 1236 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00 คลิกโหลดข้อมูลการเตรียมตัว รูปห้องและสเปคเครื่อง
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 12 ชั้น 3 ห้อง 1236 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00 คลิกโหลดข้อมูลการเตรียมตัว รูปห้องและสเปคเครื่อง
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 12 ชั้น 3 ห้อง 1231B 18 พ.ย. 2559 09.00-14.00 คลิกโหลดข้อมูลการเตรียมตัว รูปห้องและสเปคเครื่อง
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 12 ชั้น 3 ห้อง 1231B 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00 คลิกโหลดข้อมูลการเตรียมตัว รูปห้องและสเปคเครื่อง
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 12 ชั้น 3 ห้อง 1232 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00 คลิกโหลดข้อมูลการเตรียมตัว รูปห้องและสเปคเครื่อง
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 12 ชั้น 3 ห้อง 1232 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00 คลิกโหลดข้อมูลการเตรียมตัว รูปห้องและสเปคเครื่อง
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 1241 18 พ.ย. 2559 09.00-14.00 ไม่แนะนำให้ใช้ Sony vegas คลิกโหลดข้อมูลการเตรียมตัว รูปห้องและสเปคเครื่อง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน
Tel : 0876627755
Email : supornchai.ti@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]