หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 91 75 82.42% 12 13.19% 4 4.4% 0 0% 91
2 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 83 70 85.37% 10 12.2% 1 1.22% 1 1.22% 82
3 โรงเรียนองครักษ์ 62 46 79.31% 7 12.07% 2 3.45% 3 5.17% 58
4 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 59 33 70.21% 5 10.64% 6 12.77% 3 6.38% 47
5 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 44 25 60.98% 5 12.2% 7 17.07% 4 9.76% 41
6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 35 22 64.71% 7 20.59% 3 8.82% 2 5.88% 34
7 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 38 22 64.71% 4 11.76% 4 11.76% 4 11.76% 34
8 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 37 21 60% 4 11.43% 7 20% 3 8.57% 35
9 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 27 16 61.54% 4 15.38% 3 11.54% 3 11.54% 26
10 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 22 12 66.67% 2 11.11% 1 5.56% 3 16.67% 18
11 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 24 9 39.13% 4 17.39% 8 34.78% 2 8.7% 23
12 โรงเรียนเมืองนครนายก 15 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
13 โรงเรียนผดุงอิสลาม 29 6 23.08% 8 30.77% 9 34.62% 3 11.54% 26
14 โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา 17 3 23.08% 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 13
15 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 13 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
16 โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 12 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
17 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนนายกวัฒนากร บ้านนา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
19 โรงเรียนดาวทอง 9 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
20 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]