หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nyk1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 2.  324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
3. 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 4. 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5. 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 6. 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
7.  632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 8.  633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
9. 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 10. 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
11. 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 12. 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13.  669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 14. 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15. 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 16. 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
17.  673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 18. 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
19. 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 20. 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]