หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nyk1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

013 หุ่นยนต์

1.  682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 2.  683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
3. 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 4. 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
5. 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 6. 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
7. 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 8.  628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]