หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 หอประชุม โรงเรียนวัดห้วขจรเข้วิทยาคม ชั้น 2 22 พ.ย. 2559 9.00 -11.00 รับรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 8.00-8.30 น.(นำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัว ถ้าไม่นำมาถือว่าสละสิทธิ์)
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 5 ชั้น 1 ห้อง 506 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-10.30 รับรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 8.15-9.00 น.(นำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัว ถ้าไม่นำมาถือว่าสละสิทธิ์)
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 5 ชั้น 1 ห้อง 507 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-10.30 รับรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 8.15-9.00 น.(นำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัว ถ้าไม่นำมาถือว่าสละสิทธิ์)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0811459668 E-mail kananek64@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]