หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 012 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 123 332 184
2 014 โรงเรียนบางบัวทอง 78 163 94
3 016 โรงเรียนปากเกร็ด 99 228 140
4 021 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 75 154 108
5 022 โรงเรียนราษฎร์นิยม 56 149 75
6 025 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 122 350 192
7 006 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 88 220 121
8 020 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 67 157 83
9 009 โรงเรียนไทรน้อย 73 169 108
10 001 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 52 97 65
11 002 โรงเรียนชลประทานวิทยา 51 124 82
12 005 โรงเรียนญานีอุ้ลอิควาน 0 0 0
13 004 โรงเรียนญาโณทัย 0 0 0
14 007 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 5 12 10
15 010 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 25 43 23
16 013 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 18 30 23
17 015 โรงเรียนบี เอฟ เอส 14 27 21
18 018 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 0 0 0
19 017 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 41 71 46
20 019 โรงเรียนพิชญศึกษา 30 47 39
21 023 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 13 20 13
22 024 โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 0 0 0
23 026 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 4 11 4
24 027 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 3 0 0
25 028 โรงเรียนอัมพรไพศาล 0 0 0
26 003 โรงเรียนเซนฟรังต์ซีสเซเวียร์ 5 6 5
27 011 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา 20 26 22
28 008 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 0 0 0
รวม 1062 2436 1458
3894

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]