หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 122 97 86.61% 8 7.14% 4 3.57% 3 2.68% 112
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 123 70 69.31% 19 18.81% 8 7.92% 4 3.96% 101
3 โรงเรียนปากเกร็ด 99 69 75.82% 13 14.29% 9 9.89% 0 0% 91
4 โรงเรียนไทรน้อย 73 38 55.88% 21 30.88% 7 10.29% 2 2.94% 68
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 88 36 49.32% 27 36.99% 7 9.59% 3 4.11% 73
6 โรงเรียนบางบัวทอง 78 35 52.24% 19 28.36% 11 16.42% 2 2.99% 67
7 โรงเรียนชลประทานวิทยา 51 22 44% 15 30% 11 22% 2 4% 50
8 โรงเรียนราษฎร์นิยม 56 19 37.25% 14 27.45% 12 23.53% 6 11.76% 51
9 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 67 17 36.96% 16 34.78% 8 17.39% 5 10.87% 46
10 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 75 11 18.97% 28 48.28% 14 24.14% 5 8.62% 58
11 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 41 10 25.64% 14 35.9% 7 17.95% 8 20.51% 39
12 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 52 10 26.32% 7 18.42% 11 28.95% 10 26.32% 38
13 โรงเรียนพิชญศึกษา 30 10 41.67% 5 20.83% 5 20.83% 4 16.67% 24
14 โรงเรียนบี เอฟ เอส 14 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
15 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 25 4 18.18% 7 31.82% 8 36.36% 3 13.64% 22
16 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 13 4 40% 3 30% 0 0% 3 30% 10
17 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา 20 3 15.79% 11 57.89% 4 21.05% 1 5.26% 19
18 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 18 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
19 โรงเรียนเซนฟรังต์ซีสเซเวียร์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
20 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
21 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
22 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]