หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 015 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 61 137 99
2 004 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 63 151 79
3 006 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 70 174 91
4 008 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 81 225 123
5 010 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 142 433 240
6 011 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 113 337 174
7 013 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 117 377 186
8 002 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 129 354 197
9 003 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 95 265 156
10 007 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 108 251 146
11 009 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 0 0 0
12 014 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา 0 0 0
13 005 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 72 201 121
14 012 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 11 12 11
15 001 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 13 16 14
รวม 1075 2933 1637
4570

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]