หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 129 81 64.8% 24 19.2% 14 11.2% 6 4.8% 125
2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 142 70 54.26% 39 30.23% 12 9.3% 8 6.2% 129
3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 117 65 60.19% 28 25.93% 12 11.11% 3 2.78% 108
4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 113 57 55.34% 34 33.01% 11 10.68% 1 0.97% 103
5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 108 53 54.64% 28 28.87% 12 12.37% 4 4.12% 97
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 95 45 54.88% 21 25.61% 11 13.41% 5 6.1% 82
7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 81 45 59.21% 10 13.16% 14 18.42% 7 9.21% 76
8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 70 22 38.6% 20 35.09% 10 17.54% 5 8.77% 57
9 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 61 21 43.75% 11 22.92% 10 20.83% 6 12.5% 48
10 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 72 19 43.18% 10 22.73% 12 27.27% 3 6.82% 44
11 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 63 13 32.5% 8 20% 13 32.5% 6 15% 40
12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 11 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
13 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 13 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]