หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปากเกร็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด(ลพชัย - ปทุมมาศ แก่นรัตนะ) 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00-9.00 น. ห้อง 812
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปากเกร็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด(ลพชัย - ปทุมมาศ แก่นรัตนะ) 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00-9.00 น. ห้อง 812
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปากเกร็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด(ลพชัย - ปทุมมาศ แก่นรัตนะ) 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00-9.00 น. ห้อง 812


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]