หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สนามฟุตบอล 19 พ.ย. 2559 08.00 - 12.00 น. รายงานตัว 7.00 - 7.50 น. ประชุมครูควบคุมทีม 11 พ.ย 59 เวลา 15.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สนามฟุตบอล 19 พ.ย. 2559 14.00 - 16.30 น. รายงานตัว 13.00 - 13.50 น.. ประชุมครูควบคุมทีม 11 พ.ย 59 เวลา 15.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึดษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมวิทยพัฒน์ 8 พ.ย. 2559 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ (อาคาร 6 ชั้น 2)
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึดษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมวิทยพัฒน์ 7 พ.ย. 2559 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ (อาคาร 6 ชั้น 2)
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึดษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ห้องศูนย์ภาษาไทย 7 พ.ย. 2559 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 ณ ห้องศูนย์ภาษาไทย (อาคาร 6 ชั้น 4)
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึดษาพัฒนาการ นนทบุรี หอประชุมปิยพัฒน์ ห้อง หอประชุมปิยพัฒน์ 7 พ.ย. 2559 9.00-15.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. ณ หอประชุมปิยพัฒน์
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึดษาพัฒนาการ นนทบุรี หอประชุมปิยพัฒน์ ห้อง หอประชุมปิยพัฒน์ 7 พ.ย. 2559 09.00-15.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. ณ หอประชุมปิยพัฒน์
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึดษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ 7 พ.ย. 2559 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 5 ชั้น 1)
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึดษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ 7 พ.ย. 2559 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 5 ชั้น 1)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]