หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 13 29 15
2 011 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 20 39 27
3 010 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 44 89 58
4 001 โรงเรียนขุนรามวิทยา 34 48 45
5 005 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 80 235 137
6 006 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 106 325 171
7 007 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 60 136 87
8 012 โรงเรียนพัฒนานิคม 126 361 164
9 014 โรงเรียนยางรากวิทยา 58 135 90
10 016 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 53 167 92
11 017 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 48 106 74
12 021 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 77 177 121
13 004 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 66 150 106
14 003 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 38 117 60
15 002 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 53 167 94
16 008 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 20 31 22
17 018 โรงเรียนสร้างพัฒนา 15 23 20
18 019 โรงเรียนสัตยาไส 16 25 15
19 020 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 15 29 16
20 022 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 89 184 105
21 013 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 0 0 0
22 015 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 39 90 45
รวม 1070 2663 1564
4227

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ::: นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 081-6651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]