หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพัฒนานิคม 126 82 66.67% 27 21.95% 10 8.13% 4 3.25% 123
2 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 106 73 74.49% 17 17.35% 5 5.1% 3 3.06% 98
3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 80 43 59.72% 13 18.06% 11 15.28% 5 6.94% 72
4 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 77 41 56.16% 23 31.51% 5 6.85% 4 5.48% 73
5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 89 39 45.88% 28 32.94% 11 12.94% 7 8.24% 85
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 66 37 67.27% 9 16.36% 4 7.27% 5 9.09% 55
7 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 60 28 57.14% 11 22.45% 5 10.2% 5 10.2% 49
8 โรงเรียนยางรากวิทยา 58 24 45.28% 17 32.08% 5 9.43% 7 13.21% 53
9 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 53 22 45.83% 8 16.67% 10 20.83% 8 16.67% 48
10 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 48 21 44.68% 14 29.79% 8 17.02% 4 8.51% 47
11 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 44 20 46.51% 12 27.91% 8 18.6% 3 6.98% 43
12 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 38 18 54.55% 7 21.21% 4 12.12% 4 12.12% 33
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 39 14 38.89% 9 25% 4 11.11% 9 25% 36
14 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 53 13 29.55% 21 47.73% 5 11.36% 5 11.36% 44
15 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 20 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 3 21.43% 14
16 โรงเรียนขุนรามวิทยา 34 6 19.35% 9 29.03% 12 38.71% 4 12.9% 31
17 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 20 5 27.78% 5 27.78% 4 22.22% 4 22.22% 18
18 โรงเรียนสร้างพัฒนา 15 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 6 40% 15
19 โรงเรียนสัตยาไส 16 3 23.08% 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 13
20 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 15 3 20% 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 15
21 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 13 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ::: นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 081-6651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]