หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 24 52 37
2 002 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 84 213 146
3 003 โรงเรียนประชามงคล 80 208 133
4 005 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 46 88 70
5 006 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 82 181 124
6 004 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 67 155 105
รวม 383 897 615
1512

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]