หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 84 53 64.63% 15 18.29% 9 10.98% 5 6.1% 82
2 โรงเรียนประชามงคล 80 38 50.67% 20 26.67% 9 12% 8 10.67% 75
3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 82 37 46.84% 21 26.58% 12 15.19% 9 11.39% 79
4 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 67 34 51.52% 20 30.3% 6 9.09% 6 9.09% 66
5 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 46 12 27.27% 13 29.55% 11 25% 8 18.18% 44
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 24 4 22.22% 4 22.22% 4 22.22% 6 33.33% 18
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]