กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2559
ลงทะเบียนนักเรียนและครู           15 ก.ย. 59 - 2 พ.ย. 59
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครู     3 - 5 พ.ย. 59

แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู             6 - 7 พ.ย. 59
โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนตัว
แจ้งกำหนดการเพิ่มเติม    หนังสือแก้ไขเพิ่มเติม
ลงทะเบียนนักเรียนและครู เพิ่มเติม    9  - 11 พ.ย. 59 
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน             12 - 14 พ.ย. 59
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่               10 - 12 พ.ย. 59 (รายการหุ่นยนต์ ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า)
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่               17 - 19 พ.ย. 59
ประกาศผลการแข่งขัน                  23 พ.ย. 59 เป็นต้นไป
พิมพ์เกียรติบัตร                          23 พ.ย. 59 เป็นต้นไป
วันอังคาร ที่ 06 กันยายน 2559 เวลา 22:10 น.