หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 84 48 60% 18 22.5% 5 6.25% 9 11.25% 80
2 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 67 40 61.54% 15 23.08% 4 6.15% 6 9.23% 65
3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 88 38 52.05% 20 27.4% 12 16.44% 3 4.11% 73
4 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 66 26 44.07% 13 22.03% 12 20.34% 8 13.56% 59
5 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 57 19 33.93% 15 26.79% 9 16.07% 13 23.21% 56
6 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 27 9 40.91% 3 13.64% 6 27.27% 4 18.18% 22
7 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 43 8 19.51% 14 34.15% 10 24.39% 9 21.95% 41
8 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 43 7 19.44% 8 22.22% 11 30.56% 10 27.78% 36
9 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 19 7 36.84% 4 21.05% 6 31.58% 2 10.53% 19
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]