หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 10-11 , 17-19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร ญสส. ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมเจ้าคุณสนั่น 17 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. แต่งเพลงห้อง 321,322,331,332
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร ญสส. ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมเจ้าคุณสนั่น 18 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. แต่งเพลงห้อง 321,322,331,332
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร ญสส. ชั้น 4 ห้อง 346,347,348,349 17 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร ภปร. ชั้น 4 ห้อง 143,144,145,146 17 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคารหลวงปู่ดี ชั้น 2 ห้อง 226 17 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคารหลวงปู่ดี ชั้น 2 ห้อง 226 18 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร ภปร. ชั้น 1 ห้อง หอประชุมอาคาร ภปร. 17 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร ภปร. ชั้น 1 ห้อง หอประชุมอาคาร ภปร. 18 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร ภปร. ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร ภปร. ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 18 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคารหลวงปู่ดี ชั้น 2 ห้อง 221 17 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคารหลวงปู่ดี ชั้น 2 ห้อง 221 18 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ห้อง โบสถ์วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) 17 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]