หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 40 61 53
2 002 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 84 188 127
3 003 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 27 44 40
4 004 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 38 74 48
5 005 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 53 149 83
6 006 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 26 46 34
7 007 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 63 153 91
8 010 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 45 128 79
9 012 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 51 104 78
10 009 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 6 10 9
11 011 โรงเรียนอนุชนศึกษา 26 80 33
12 013 โรงเรียนอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0
13 008 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 51 116 76
รวม 510 1153 751
1904

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]