หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 84 55 68.75% 13 16.25% 6 7.5% 6 7.5% 80
2 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 63 36 59.02% 7 11.48% 14 22.95% 4 6.56% 61
3 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 51 24 48% 9 18% 11 22% 6 12% 50
4 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 53 21 44.68% 13 27.66% 3 6.38% 10 21.28% 47
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 51 21 48.84% 8 18.6% 5 11.63% 9 20.93% 43
6 โรงเรียนอนุชนศึกษา 26 10 40% 7 28% 4 16% 4 16% 25
7 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 38 10 29.41% 5 14.71% 7 20.59% 12 35.29% 34
8 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 27 9 34.62% 8 30.77% 3 11.54% 6 23.08% 26
9 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 40 7 18.92% 12 32.43% 5 13.51% 13 35.14% 37
10 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 26 5 19.23% 5 19.23% 6 23.08% 10 38.46% 26
11 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 45 4 16.67% 8 33.33% 3 12.5% 9 37.5% 24
12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]