สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 301
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 แหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 76 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 654
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 67.50 ทองแดง ชนะเลิศ
2 คิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 63.50 ทองแดง 4
5 มะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60.50 ทองแดง 5
6 วิริยาลัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60.50 ทองแดง 5
7 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60 ทองแดง 7
8 ทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60 ทองแดง 7
9 ราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60 ทองแดง 7
10 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60 ทองแดง 7
11 ปะตงวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 33.50 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 290
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 81.25 ทอง ชนะเลิศ
2 คิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 70.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีหฤทัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 61 ทองแดง 4
5 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 55 เข้าร่วม 5
6 หนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 53 เข้าร่วม 6
7 ปะตงวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 50 เข้าร่วม 7
8 มะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 48 เข้าร่วม 8
9 วิริยาลัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 47 เข้าร่วม 9
10 เครือหวายวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 43 เข้าร่วม 10
11 คลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 40 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 291
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 81.25 ทอง ชนะเลิศ
2 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 65.38 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 53.50 เข้าร่วม 4
5 มะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 50 เข้าร่วม 5
6 ตกพรมวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 47 เข้าร่วม 6
7 คลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 44 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 123
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 610
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 115
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ่อวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 609
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ่อวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 624
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ่อวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 623
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ่อวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 100
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 607
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีหฤทัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เครือหวายวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 95.60 ทอง ชนะเลิศ
2 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 606
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีหฤทัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เครือหวายวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87 ทอง 4
5 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 72 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 079
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เครือหวายวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 89.65 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีหฤทัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 056
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 79 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 039
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เครือหวายวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 72.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 684
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 163
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เครือหวายวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 64 ทองแดง 4
5 ทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 63 ทองแดง 5
6 ตกพรมวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 126
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 81.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 634
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีหฤทัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 114
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีหฤทัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 93.67 ทอง ชนะเลิศ
2 คิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 88.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 080
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เครือหวายวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีหฤทัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 คลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 81 ทอง 4
5 ตกพรมวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 81 ทอง 4
6 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 77 เงิน 6
7 แหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 76 เงิน 7
8 ปะตงวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 74.33 เงิน 8
9 บ่อวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 74 เงิน 9
10 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 73.34 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 064
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 63.66 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 063
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีหฤทัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน