หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสอยดาววิทยา 83 38 45.78% 24 28.92% 12 14.46% 9 10.84% 83
2 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 55 28 50.91% 14 25.45% 9 16.36% 4 7.27% 55
3 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 43 24 55.81% 7 16.28% 6 13.95% 6 13.95% 43
4 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 49 23 46.94% 13 26.53% 5 10.2% 8 16.33% 49
5 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 46 19 41.3% 12 26.09% 9 19.57% 6 13.04% 46
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 26 19 73.08% 4 15.38% 3 11.54% 0 0% 26
7 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 41 17 41.46% 10 24.39% 10 24.39% 4 9.76% 41
8 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 38 13 34.21% 11 28.95% 9 23.68% 5 13.16% 38
9 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 42 12 28.57% 14 33.33% 9 21.43% 7 16.67% 42
10 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 24 12 50% 4 16.67% 6 25% 2 8.33% 24
11 โรงเรียนศรีหฤทัย 20 9 45% 6 30% 2 10% 3 15% 20
12 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 25 6 25% 8 33.33% 6 25% 4 16.67% 24
13 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 15 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
14 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 25 5 20% 8 32% 4 16% 8 32% 25
15 โรงเรียนปะตงวิทยา 17 4 23.53% 2 11.76% 6 35.29% 5 29.41% 17
16 โรงเรียนวิริยาลัย 9 0 0% 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 9
17 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]