หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ ห้อง หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ 16 พ.ย. 2559 13.00-16.30 น. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ ห้อง หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ 16 พ.ย. 2559 13.00-16.30 น. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ ห้อง หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ ห้อง หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ ห้อง หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ ห้อง หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ ห้อง หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ 16 พ.ย. 2559 13.00-16.30 น. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ ห้อง หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ 16 พ.ย. 2559 13.00-16.30 น. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ ห้อง หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ ห้อง หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ ห้อง หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เต้นท์บริเวณสวนป่า ห้อง เต้นท์บริเวณสวนป่า 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เต้นท์บริเวณสวนป่า ห้อง เต้นท์บริเวณสวนป่า 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]