หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 79 199 111
2 005 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 70 164 82
3 006 โรงเรียนบางกะจะ 12 25 12
4 011 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 10 25 15
5 012 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 38 84 64
6 017 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 100 281 172
7 018 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 18 32 25
8 020 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม 12 35 20
9 008 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 106 235 163
10 009 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 63 151 86
11 001 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 67 163 114
12 002 โรงเรียนตังเอ็ง 20 58 32
13 007 โรงเรียนบุญสมวิทยา 6 11 9
14 010 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 21 34 24
15 013 โรงเรียนยอแซฟวิทยา 10 21 12
16 014 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 20 45 20
17 015 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 34 58 49
18 019 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 82 212 135
19 021 โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ 13 20 18
20 003 โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม 0 0 0
รวม 781 1853 1163
3016

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]