สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวอุไรวรรณ  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายศุภวัฒน์  สีสุวอ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  มณีพารัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83.99 ทอง 5 1. นางสาววันทนีย์  โยยรัมย์
2. นางสาวสิราวรรณ  แผนลา
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์