สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€œเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวัลญา  ทองประเสริฐ
 
1. นายชัชวาลย์  บุญสงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกมลทิพย์  อร่ามศรี
 
1. นายชัชวาลย์  บุญสงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ขวดสอาด
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  ปลื่มจิตร์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แน่นอุดร
2. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์แสง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวสมพร  ตุ่นสำอางค์
2. นายสวราชย์  จันดาผล
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์แสง
2. นางสาวจิราภรณ์  แน่นอุดร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายฑิฆัมพร  อนุจร
 
1. นายชัชวาลย์  บุญสงค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 12 1. นางสาวอารีพร  บัวเกิด
 
1. นายชัชวาลย์  บุญสงค์