สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€œเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 7 1. นายสรธร  โอ่ทอง
 
1. นางสาวภัสนาราวรรณ  กุลทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญติยา  ไชยสาส์น
2. เด็กหญิงอรทัย  แสงคำพงษ์
3. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  เกตุลา
 
1. นางสาวภัสนาราวรรณ  กุลทอง
2. นางสาวอภิญญา  กำธรพิพัฒนกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภูวดล  ศรีกุตา
 
1. นางสาวภัสนาราวรรณ  กุลทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 6 1. นายทศพล  มัติโก
 
1. นางรัชนี  จำรูญโรจน์