สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาราจรัส สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เจนชัย
 
1. นางสาวกนกรัฐ  ธรรมรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.5 เงิน 8 1. เด็กชายจิราพัฒน์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   แก้วโกย
 
1. นางสาวกชพร  โพธิทอง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายจารุพัฒน์  ฉุนตู
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทิพย์รัตน์
 
1. นางนันท์นภัส  ดวงดี