สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€œเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสมาน  ดอกไธสง
 
1. นางสาวมะลิ  พรมพิทักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสันติ  วงศ์กำภู
 
1. นางสาวมะลิ  พรมพิทักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรีสุดา  วันแต่ง
2. เด็กหญิงอชิรญา  ขุนนาม
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ผิวเอี่ยม
 
1. นางสุกัญญา  สรรพาณิช
2. นางสาวดาวใจ  ภารจรัส
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจรรยพร  ขุนเภา
2. นางสาวฐิตาพร  แสวง
3. นางสาวนภาพร  ศรีทุนา
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เบ้าโชติ
2. นางสาวมะลิ  พรมพิทักษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเลิศศิลป์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  สรรพาณิช
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัญชลิกา  สายที
 
1. นางสุกัญญา  สรรพาณิช