สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทนา  ธัญญาธกรสกุล
 
1. นางสาวอัจจิมา  ม่วงน้อย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญา  วนิชธัญญาทรัพย์
 
1. นางสาวอัจจิมา  ม่วงน้อย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรารถนา  นาคมี
 
1. นางสาวอัจจิมา  ม่วงน้อย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกฤตา  แซ่เฮง
 
1. นางสาวอัจจิมา  ม่วงน้อย
 
5 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  ธรรมา
2. นางสาวดลนภา  ถึงแก้ว
3. นางสาวนิศารัตน์  ขุนเทียม
4. นางสาววันวิสา  รองพล
5. นางสาวสุธรรมา  วงศ์อมรอัครพันธ์
 
1. นางสาวอัจจิมา  ม่วงน้อย
2. MissSun  Yao