สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงแพรวา  จันทร์รอด
 
1. นางสาวบุญล้อม  อินสวัสดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจินตนา  กลัดเจริญ
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  สิงห์รอ
 
1. นางสาวรัตติยา  ถิระแก้ว
2. นางนิภาพร  เชื้อสายภิญโญ