สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญลักษณ์  เชาว์ประสิทธิ์
 
1. นายเสริมวิทย์  แม้นเจริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายจีระสิทธิ์  เกตุสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ศิริเพ็ชร
 
1. นายโกมล  แก่นแก้ว
2. นายพีระพัฒน์  นพรัตน์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนวรัตน์  เล่าทอง
2. เด็กหญิงเกศกนก  ธวัชศิลปะศร
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
2. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์