สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสาธิณี  คำชุ่ม
 
1. นางจันทนา  ธรรมสะเร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 1. นายฉัตรติพงศ์  แววมะบุตร
 
1. นางสาววราภรณ์  ทองสว่างแจ้ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 10 1. นายเสมอพงษ์  พิมพ์ศรี
 
1. นางสาววราภรณ์  ทองสว่างแจ้ง