สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นาคสุข
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์แก้ว
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เปลื้องเจริญ
 
1. นางสุตาภา  สินสุวัฒนากุล
2. นางสาวอรุณ  เลขพัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายธนัญชัย  นพวงศ์
2. นายรัตนภัทร  แหลมจริง
3. นายอดิศักดิ์  ลืออำนาจ
 
1. นายพิชัย  วรพิพัฒน์