สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพียช  วิมลภักตร์
2. เด็กหญิงสโรชา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางอังคณา   สังสะนะ
2. นางจินตนาภรณ์  ฉันทะจำรัสศิลป์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายพูลทรัพย์  ตันเต็ง
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิลัยพัฒน์
3. นายอัครเดช  คงคาชนะ
 
1. นายกุศล  รักษาสุข