สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€œเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพรรณศิริ  อาจหาญ
 
1. นายพงศภัค  จันทร์ชู
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 5 1. นางสาวปนัดดา  ชลูด
 
1. นางสาวสูญญตา  หรือเสือ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ยุพิน
2. เด็กหญิงภาวิณี  ถิ่นทวี
3. เด็กหญิงรัตติกาล  คำเติ๊ก
 
1. นายพงศภัค  จันทร์ชู
2. นางสาวลัดดา  ทิพเวช
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูวดล  กำจัดภัย
2. นางสาวลักขณา  คุ้มสุวรรณ
3. นางสาวสุพิษตรา  พรมพิทักษ์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  นาเคน
2. นางสาวสูญญตา  หรือเสือ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรลภัส  คุ้มสังข์
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หรรษา
 
1. นางสาวชบา  ทะนงค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดาพร  ชานอก
2. นางสาวอรปรียา  ปะติ
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  นาเคน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จรูญแสง
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาราย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุณิสา  แสงดาว
 
1. นายไตรรัตน์  อินทะวัน