สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุนิสา  ต้องเดช
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุจริต
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพรรณศิริ  อาจหาญ
 
1. นายพงศภัค  จันทร์ชู
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 5 1. นางสาวปนัดดา  ชลูด
 
1. นางสาวสูญญตา  หรือเสือ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นายชวลิต  พรหมฮวด
2. นายธีรศักดิ์  ตรงดี
3. นายฟ้าสาง  สืบเพ็ง
4. นายมโนทัศน์  นมัสการ
5. นางสาวสุดารัตน์  ไชยศรีษะ
 
1. นายชัยวัฒน์  ลาภดิลกกุล