สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤษฎา  สุจิตร์
 
1. นางวาสนา  ฉิมไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวกุลธิดา  เอมมิน้อม
 
1. นางวาสนา  ฉิมไทย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ไชยรักษ์
 
1. นางวาสนา  ฉิมไทย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวสุนิษา  ชมชื่น
 
1. นางวาสนา  ฉิมไทย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงวนาลี  น้อมเจริญ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  วิจิตรวงศ์
 
1. นางวาสนา  ฉิมไทย
2. นางสาวเอ็นดู  เทศมงคล