สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 52 18 11 81 82 9 2 0 93
2 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 15 18 16 49 50 15 8 4 73
3 ชําป่างามวิทยาคม 15 14 6 35 36 14 12 4 62
4 สนามชัยเขต 13 19 12 44 46 26 5 5 77
5 แปลงยาวพิทยาคม 12 8 11 31 27 24 12 4 63
6 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 9 9 15 33 32 23 7 3 62
7 มัธยมพระราชทานนายาว 9 2 9 20 26 19 8 7 53
8 ไผ่แก้ววิทยา 8 3 3 14 19 9 6 4 34
9 สุตะบำรุงพิทยาคาร 4 8 4 16 15 10 3 2 28
10 หนองไม้แก่นวิทยา 3 5 3 11 18 8 1 4 27
11 ดาราจรัส 2 3 1 6 7 3 1 0 11
12 ราชสาส์นวิทยา 2 2 3 7 12 5 4 1 21
13 หนองแหนวิทยา 1 4 6 11 11 13 8 5 32
14 ก้อนแก้วพิทยาคม 1 2 2 5 6 10 3 3 19
15 บางคล้าพิทยาคม 1 0 2 3 2 3 4 3 9
16 วัดเปี่ยมนิโครธาราม 0 0 2 2 2 2 2 3 6
รวม 147 115 106 368 391 193 86 52 670