สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 51 18 11 80 81 9 2 0 92
2 ชําป่างามวิทยาคม 15 13 6 34 35 14 12 4 61
3 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 14 18 16 48 49 15 8 4 72
4 สนามชัยเขต 12 19 12 43 45 26 5 5 76
5 แปลงยาวพิทยาคม 11 7 11 29 26 23 12 4 61
6 มัธยมพระราชทานนายาว 9 2 9 20 26 19 8 7 53
7 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 8 9 15 32 31 23 7 3 61
8 ไผ่แก้ววิทยา 8 3 3 14 19 9 6 4 34
9 สุตะบำรุงพิทยาคาร 4 8 4 16 15 10 3 2 28
10 หนองไม้แก่นวิทยา 2 5 3 10 17 8 1 4 26
11 ดาราจรัส 2 3 1 6 7 3 1 0 11
12 ราชสาส์นวิทยา 2 2 3 7 12 5 4 1 21
13 หนองแหนวิทยา 1 4 6 11 11 13 8 5 32
14 ก้อนแก้วพิทยาคม 1 2 2 5 6 10 3 3 19
15 บางคล้าพิทยาคม 1 0 2 3 2 3 4 3 9
16 วัดเปี่ยมนิโครธาราม 0 0 2 2 2 2 2 3 6
รวม 141 113 106 360 384 192 86 52 662