สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 81 9 2 0 92
2 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 49 15 8 4 72
3 สนามชัยเขต 45 26 5 5 76
4 ชําป่างามวิทยาคม 35 14 12 4 61
5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 31 23 7 3 61
6 แปลงยาวพิทยาคม 26 23 12 4 61
7 มัธยมพระราชทานนายาว 26 19 8 7 53
8 ไผ่แก้ววิทยา 19 9 6 4 34
9 หนองไม้แก่นวิทยา 17 8 1 4 26
10 สุตะบำรุงพิทยาคาร 15 10 3 2 28
11 ราชสาส์นวิทยา 12 5 4 1 21
12 หนองแหนวิทยา 11 13 8 5 32
13 ดาราจรัส 7 3 1 0 11
14 ก้อนแก้วพิทยาคม 6 10 3 3 19
15 บางคล้าพิทยาคม 2 3 4 3 9
16 วัดเปี่ยมนิโครธาราม 2 2 2 3 6
รวม 384 192 86 52 714