หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 75 189 97
2 001 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 24 36 32
3 005 โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม 16 27 18
4 008 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 105 245 148
5 010 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 88 175 125
6 011 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 22 50 32
7 012 โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม 9 19 13
8 013 โรงเรียนสนามชัยเขต 97 279 148
9 016 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 40 83 55
10 015 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 32 91 60
11 006 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 72 165 115
12 007 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 41 69 59
13 004 โรงเรียนดาราจรัส 11 49 17
14 009 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 66 147 109
15 014 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 31 53 44
16 003 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 74 193 113
รวม 803 1870 1185
3055

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]