หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 9 25 16
2 004 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 49 84 68
3 005 โรงเรียนดัดดรุณี 83 227 132
4 010 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 60 122 89
5 011 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 61 109 83
6 017 โรงเรียนผาณิตวิทยา 5 6 5
7 019 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 30 52 42
8 021 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 79 228 118
9 022 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 7 17 7
10 025 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 28 49 39
11 008 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 32 61 47
12 007 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 38 88 58
13 015 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 104 282 170
14 012 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 72 234 99
15 013 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 17 26 19
16 014 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 18 25 17
17 018 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 16 15
18 006 โรงเรียนดาราสมุทร 11 19 17
19 016 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร "สนั่นพิชิตกุลอนุสรณ์" 0 0 0
20 020 โรงเรียนมารดานฤมล 64 97 72
21 023 โรงเรียนศรีวรการ 10 21 11
22 024 โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา 0 0 0
23 026 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 0 0 0
24 002 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 12 19 15
25 003 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 9 11 8
26 009 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
รวม 808 1818 1147
2965

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]