หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 6 ชั้น 2 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. 70 ปี ครองราชย์
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 6 ชั้น 2 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. อาเซียนร่วมใจ
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง ห้องทัศนศิลป์ 1 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. เด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง ห้องทัศนศิลป์ 1 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. อัครศิลป์
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 6 ชั้น ชั้น3 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. ประเพณีไทย
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 6 ชั้น ชั้น3 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. ประเพณีไทย
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง ห้องทัศนศิลป์ 2 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. การละเล่นเด็กไทย
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง ห้องทัศนศิลป์ 2 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. สัตว์หิมพานต์
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง เวทีคนกล้า 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 6 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 412 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. 70 ปี ครองราชย์
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 6 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 412 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. วิถีชีวิตท้องถิ่นชลบุรี
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง หน้าห้องทัศนศิลป์ 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. วิถีไทย
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง หน้าห้องทัศนศิลป์ 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น. ประเพณีไทย


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]